Bảng giá dịch vụ PEROB
Gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các phiên bản của Hệ thống phần mềm CRM như sau: (Giá chưa bao gồm VAT)
Performance
10.500.000 vnđ/tháng
Tối đa 200 Users
I. Tính năng
Quản lý sản phẩm
Marketing
Quản lý MQH khách hàng
Quản lý đơn hàng
Đơn vị vận chuyển
Quản lý kho hàng
Báo cáo
Quản trị hệ thống
II. Dịch vụ
FREE Phí khởi tạo
FREE Phí đào tạo sử dụng sau set up
2.000.000 vnđ Phí set up tổng đài vật lý
Enterprise
Liên hệ
Không giới hạn User
I. Tính năng
Quản lý sản phẩm
Marketing
Quản lý MQH khách hàng
Quản lý đơn hàng
Đơn vị vận chuyển
Quản lý kho hàng
Báo cáo
Quản trị hệ thống
II. Dịch vụ
FREE Phí khởi tạo
FREE Phí đào tạo sử dụng sau set up
2.000.000 vnđ Phí set up tổng đài vật lý