Quy trình cơ bản trên CRM
Quy trình trên hệ thống phần mềm Perob về Sale - CSKH, Marketing và vận đơn,… cho ngành Dược/Mỹ phẩm.
Tổng quan tính năng CRM
Hướng dẫn sử dụng chi tiết các module phần mềm Perob. Giúp bạn thực hiện tốt hoạt động Marketing, tư vấn bán hàng...
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp các câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng hệ thống phần mềm Perob.
Video hướng dẫn sử dụng
Bộ video hướng dẫn chi tiết toàn bộ thao tác trên phần mềm Perob: Markerting, Kinh doanh, Kho và vận đơn,…
Lịch sử cập nhật phần mềm CRM
Thông tin cập nhật của các phiên bản phần mềm CRM

Phần Mềm CRM Tốt Nhất Cho Doanh Nghiệp TMĐT

Tối Ưu Chỉ Số Marketing & Quản Trị Sale Hiệu Quả